Web Lab
Vezbe
Urednici
Resursi
 

 

WEB LABORATORIJE MAŠINSKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

 

U cilju efikasnije upotrebe i razvoja laboratorijske podrške u nastavi i istraživanju organizovane su web strane koje treba da dokumentuju mogucnosti laboratorijskih kapaciteta Fakulteta. U izvesnim situacijama je obezbedena razmena eksperimentalnih rezultata ili pristup laboratorijskim resursima putem Interneta.
Najcešce smo suoceni sa situacijom da je cena laboratorijskog modela previše velika da bi bilo obezbedeno 8 ili 20 laboratorijskih radnih mesta sa istim laboratorijskim modelom. Otuda se sprovodi demonstraciona laboratorijska nastava posle cega iz racunarskih ucionica studenti rezervišu svoje vreme eksploatacije laboratorijskog modela putem Interneta i aktivno provode vreme na casu u analizi, pripremi, diskusiji i dokumentovanju rezultata ili sprovodenju eksperimenta. Takode, moguce je pracenje izvršenja eksperimenta i od strane drugih studenata kao i komunikacija sa njima. Ukoliko je pristup laboratorijskoj vežbi omogucen putem Interneta, studenti i zainteresovani istraživaci mogu pristupiti laboratorijskoj vežbi sa bilo kog mesta u bilo koje vreme. I sledeca prednost je dokumentovanost portala koja se permanentno poboljšava (opisi eksperimentalnog sistema, ciljevi i moguci zahtevi vežbe, tutorijali, ilustrativni primeri rezultata, bench mark testovi, studentski i drugi radovi itd.).

Cilj je umrežavanje laboratorijskih resursa i omogucavanje njihovog korišcenja autorizovanoj grupi korisnika u cilju istraživanja, akademske i strukovne edukacije i permanentnog obrazovanja. Za laboratorijske resurse koji nisu trenutno ili uopšte nisu pod Internet pristupom, važno je dokumentovanje, razmena rezultata i relevantnih nastavnih i drugih materijala, kao i ideja o gradnji i unapredenju ukupnog laboratorijskog potencijala.

Sa željom da nastavimo zapocete aktivnosti vezane za stvaranje, dokumentovanje i korišecenje laboratorijskih resursa, pozivamo vas na saradnju!

 

Relevantni linkovi prizvodaca laboratorijske opreme za inženjersku edukaciju

 

 
 
Relevantni linkovi partnerskih laboratorija
 
 
Tipicni zahtevi eksperimentalnog rada nad laboratorijskim sistemima i modelima
 
Tipicni ciljevi eksperimentalnog rada nad lab. modelima u merenju i upravljanju
Opšta uputstva za pisanje rada (izveštaja) sa elementima matematicko tehnickog pravopisa