Web Lab
Vezbe
Urednici
Resursi
 

 

LABORATORIJSKI SISTEM PT400

 
   
Redni broj Naziv Slika/Ilustracija
Kratak opis / prezentacija lab. modela
1 Automatizacija amfiteatra MFKa (250 mesta)
Projekat: TR18020 Upravlja se radom trokrakih ventila, mere se spoljne i unutrašnje temperature, relativna vlažnost, potrošnja energije, protoci u cevovodu. Moguce korišcenje rezultata merenja i saradnja u smislu testiranja strategija upravljanja.

Lokacija:
Mašinski fakultet u Kragujevcu


Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine

Izvor finansiranja:
TR18020 - UPRAVLJANJE I NADZOR TOPLOTNIH PODSTANICA I POSLOVNO-STAMBENIH JEDINICA U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA

 
1.0. Osnovni opis i karakteristike laboratorijskog modela

Slika 1. Automatizacja amfiteatra
Amfiteatar je velicine 2066 [m3], ima 250 stolica, ravan krov, i po Xm2 zastakljenih površina sa jednoslojnim staklom debljine 3mm i na južnoj (desno na slici) i na severnoj (levoj) strani. Opremljen je RFID sistemom za evidenciju prisutnosti, koji omogucava pregled broja ljudi u amfiteatru (svaka jedinka unosi aproksimativno 100 do 150W, što ima uticaja na unutruašnju temperaturu. Potrebe ventilacije takode zavise od broja ljudi u prostoriji). Uz južni i severni zid amfiteatra su grejna tela kroz koja se protok fluida nezavisno kontroliše sa dva nezavisno upravljana trokraka ventila V1 i V2. U slucaju upravljanja sa zatvorenom povratnom spregom, povratna sprega se zatvara prema željenoj/zadatoj temperaturi u amfiteatru. Meri se 6 unutrašnjih temperatura: 3 senzora su na dnu amfiteatra, 2 na vrhu i 1 u sredini, pri cemu je 5 postavljeno na visini od 1m , a 1 na visini od 1.70m (2 senzora su jedan iznad drugog u dnu amfiteatra desno/južno). Sistem može biti u upravljanom režimu kada se utice prema odredenom algoritmu na pozicije ventila V1 i V2, i u neupravljanom režimu kada su ventili maksimalno otvoreni (100%) pri cemu se prate sve merene velicine.

Slika 2. Primer Unutrašnja temperatura i zadata temperatura
Na svaka 3 minuta sistem vrši odabiranje i prikupljanje (akviziciju) sledecih podataka

1. Procenat otvorenosti ventila V1 za grejna tela na severnoj (levoj) strani amfiteatra V1[%] - upravljacka velicina 1 (upravljanje na ventilu V1)
2. Procenat otvorenosti ventila V2 za grejna tela na južnoj (desnoj) strani amfiteatra V2[%] - upravljacka velicina 2 (upravljanje na ventilu V2)
3. Protok kroz grejna tela na severnoj (levoj) strani amfiteatra KM1-Fv [m3/h]
4. Protok kroz grejna tela na južnoj (desnoj) strani amfiteatra KM2-Fv [m3/h]
5. Ukupna protekla zapremina fluida (od montiranja davaca pa do trenutka odabiranja) kroz severnu (levu) stranu amfiteatra KM1-Av [m3]
6. Ukupna protekla zapremina fluida (od montiranja davaca) kroz južnu (desnu) stranu amfiteatra KM2-Av [m3]
7. Ukupna potrošnja energije (od montiranja davaca pa do trenutka odabiranja) usled razmene toplote na severnoj (levoj) strani amfiteatra KM1-Cc [KWh]
8. Ukupna potrošnja energije (od montiranja davaca) usled razmene toplote na južnoj (desnoj) strani amfiteatra KM2-Cc [KWh]
9. Izlazna snaga (razmena toplote u jedinici vremena) na severnoj (levoj) strani amfiteatra KM1- To [KW]
10. Izlazna snaga (razmena toplote u jedinici vremena) na južnoj (desnoj) strani amfiteatra KM2- To [KW]
11. Temperatura fulida u razvodu severne (leve) strane amfiteatra KM1-Tr [oC]
12. Temperatura fulida u povratu severne (leve) strane amfiteatra KM1-Tp [oC]
13. Temperatura fulida u razvodu južne (desne) strane amfiteatra KM2-Tr [oC]
14. Temperatura fulida u povratu južne (desne) strane amfiteatra KM2-Tp [oC]
15. Spoljna temperatura T0 [oC]
16. Željena (zadata) temperatura u amfiteatru Tcsp [oC]
17. Broj ljudi u amfiteatru RFID-N [-]
18. Temperatura vazduha u amfiteatru na poziciji dole levo (severno) T1 [oC] - senzor je postavljen tacno u celu amfiteatra na visini od 1m
19. Temperatura vazduha u amfiteatru na poziciji gore levo (severno) T2 [oC] - senzor je postavljen na zidu u vrhu amfiteatra bliže severnoj strani na visini od 1m
20. Temperatura vazduha u amfiteatru na poziciji dole desno (južno) T3 [oC] - 2 senzora na visini 1 i 1.70m su postavljena u dnu amfiteatra na južnom unutrašnjem zidu. Prezentuje se temperatura sa senzora postavljenog na visuni od 1m
21. Temperatura vazduha u amfiteatru na poziciji dole desno (južno) T3_17 [oC] - 2 senzora na visini 1 i 1.70m su postavljena u dnu amfiteatra na južnom unutrašnjem zidu. Prezentuje se temperatura sa senzora postavljenog na visuni od 1.7m
22. Temperatura vazduha u amfiteatru na poziciji gore desno (južno) T4 [oC] - senzor je postavljen na klupi u vrhu amfiteatra bliže južnoj strani na visini od 1m (u nivou glave studenta koji sedi u trecem redu sedšta).
23. Temperatura vazduha u središtu amfiteatru T5 [oC] - senzor je postavljen na sedištu u središtu amfiteatra na visini od 1m (kako je na slici oznaceno)
24. Relativna vlažnost vazduha u amfiteatru na poziciji “dole levo” RHadl [ %],
25. Relativna vlažnost vazduha u amfiteatru na poziciji “dole desno” RHadd [ %]
26. Vreme uzorkovanja t [ min] ¬- forma: datum, vreme.

 

 
2.0. Moguci ciljevi eksperimentalnog rada
1
     
3.0. Portal aktivne baze podataka
    Baze u sklopu portala online aktivne baze podataka sadrže podatke koji su dobijeni akvizicijom na osnovu merenja odredjenih velicina u izabranom okruženju (odnosno Amfiteatru objekta D Mašinskog fakulteta u Kragujevcu)
1
   
 
 
 
 
 
   
   
2
Radni kalendar
3
Vremenska prognoza
4
5
6
Podaci o troškovima grejanja kada je sistem neupravljan a placanje se vrši po potrošnji
7
 
4.0. Dosadašnji radovi/publikacije
   
Lista publikacija
1  
2  
3  
 
 
Trenutno dostupno putem Interneta
NE